• Molla Zeyrek Cami Restorasyonu İnşaatı

  Molla Zeyrek Cami’nin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir. Yapılan bir protokolle restorasyon projeleri ve restorasyon uygulamalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü üstlenmiştir.

  Proje kapsamında meydana gelen çalışmalar ve uygulamalar, İstanbul IV Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararları doğrultusunda, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrolünde ve Bilim Heyetinin aldığı kararlar ile yürütülmektedir.

PROJE DETAYLARI

İlçesi

Fatih

Temel Alan

Kültürel ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları

Yüklenici Firma

Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kontrol Mühendisi

Hüseyin OSMANOĞLU

TEKNİK BİLGİLER

 • Restorasyonu inşaatı; güney yapı, kuzey yapı ve orta yapı olarak adlandırılan üç bölümden oluşmaktadır.

 • Toplam Yapı Alanı: 2.200 m²

 • Kuzey Yapı: 330 m²

 • Güney Yapı: 450 m²

 • Orta Yapı: 220 m²

 • Son Cemaat Mahalleri: 350 m²+260 m²

 • Galeri katı: 260 m²

 • Diğer mekânlar (Hünkar Mahfili vd.): 330 m²

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

%100

Kuzey ve orta yapının restorasyonu tamamlanmıştır. 2013 yılı haziran ayında ibadete açılmıştır.

//

Yapının çevresindeki dolgunun düşürülmesi için arkeolojik kazılar yapılmaktadır.

Başkanlık Oluru ile 2419 Ada 13 Parselde bulunan ahşap ve kagir yapıların restorasyonu da proje kapsamında yapılmaktadır.

Kubbe kasnaklarında ve cephelerdeki dışlık pencere imalatları tamamlanmıştır. Kuzey ve Güney Yapıdaki içlikler projesine göre dökülmüş yerlerine montajı yapılmıştır.

Minarede yapılan çimento sıva raspaları ve araştırmaları sonucunda elde edilen yeni veriler doğrultusunda minarenin  restorasyonu tamamlanmıştır.

Kuzey yapıdaki hasarlı sütun, paslanmaz çeliklerle güçlendirilmiş olup kuzey yapı, orta yapı ve galeri katının paslanmaz çelik gergilerle takviye edilmesi uygulamaları yapılmıştır.

Yapının batı cephesi duvarı üzerindeki kirpi saçaklı bölüm onaylı kurul kararı gereği tamamlanmıştır.

Güney yapının son cemaat mahallerinin horasan sıvaları, ahşap hatıl ve lento imalatları, duvar yapım işleri ile mermer döşemenin konservasyon ve restorasyonu tamamlanmıştır.

Sarnıç yapısının cephelerde ve iç mekânda horasan sıva imalatları tamamlanmıştır. Sarnıcın üst dolgusu ve saçak uçlarındaki taş silmelerin montajı tamamlanmıştır. Sarnıcın üst örtüsünün ahşap çatısı yapılıp kurşun ile kaplanmıştır.

Kuzey ve Orta Yapı Restorasyon işleri tamamlanmış olup Haziran 2013 tarihinde ibadete açılmıştır.

Mevcut yapısal hasarların sebepleri araştırılmış, yapının temelleri ve temel zemini incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında müdahale ve onarım yöntemleri belirlenmiş, onarım projesi hazırlanmıştır. Bu proje ve kararlar doğrultusunda onarım ve güçlendirme uygulamaları yapılmıştır.

İç mekândaki sıva ve harçlardan alınan numunelerin analizleri ve kullanılacak malzeme terkipleri ile malzeme (ahşap hatıl, sıva üzerindeki tuz vs) analizleri KUDEB tarafından yapılmıştır.

Araştırma raspaları sonucu elde edilen verilere göre mevcut durumun belgeleme çalışmaları tamamlanmış, restorasyonda yapılacak olan desen programı projelendirilerek, Tezyinat Projesi gereği yapının kalem işi uygulamaları tamamlanmıştır.

İç mekân zemin döşemesi ile sokak döşemesi arasında zamanla oluşan kot farkından dolayı oluşan yapının özellikle toprak altında kalan iç duvarlarında yoğun nem ve tuzlanmalar görülmekteydi. Sorunun çözümü için arkeolojik kazılara başlanmıştır.

Kazıdan çıkan mimari parçalar, metal, cam, seramik vb. buluntular İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Sanat Tarihçi uzmanlarının denetiminde düzenlenip belgelenerek envanterleri çıkarılmaktadır.

Hünkâr mahfiline çıkış rampasının tonozları üzerindeki beton dolgular alınmış, rampa yeniden oluşturulmuştur. Rampa tonozlarından birinin içine son yıllarda eklenen tuvalet kaldırılmıştır.

Projeyi Oyla!

Düşünceni Paylaş

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.